Kategori: Hikâyeler

  • İki Kadeh Tek Gönül

    Evinin bulunduğu sokağın köşesindeki mezarlık ürkütüyordu onu. Sırf mezarlığa bakmamak için güçlü bir şekilde direniyor, bakışlarını diğer tarafa çevirmeye gayret ediyordu ama göz ucuyla da arada bir mezarlığa bakmaktan kendini alıkoyamıyordu.

  • VURGUN

    Uzun uzadıya düşündü Derin. Sorunun cevabını bulamasa da çok iyi biliyordu ki buraya böyle sebepler için gelmedik. "Keşke" diyebildi sadece.

  • ANA HAKKI

    Zordur ana olmak. Ana gibi yar olmaz demişler ya, az bile demişler. Analar ki hakları ödenmez, nimetler.